นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่อยู่ในแถบซีกโลกใต้ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเมืองชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย ภูเขา น้ำตก ป่า ทะเลสาบ และล้อมรอบด้วยชายหาด อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตก เอเชีย และวัฒนธรรมพื้นเมืองได้อย่างลงตัว 

โอ๊คแลนด์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บนเกาะเหนือ เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า ธุรกิจ การศึกษา และคมนาคม ด้วยความสวยงามของภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ความสงบ การดำรงชีวิตที่เรียบง่าย ประกอบกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จึงทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

อากาศที่นิวซีแลนด์ค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี ยกเว้นระหว่างเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูร้อน อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 22-28 องศาเซลเซียส แดดค่อนข้างแรง ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม เป็นช่วงที่นักเรียนไทยนิยมเดินทางมาเรียนระหว่างปิดภาคเรียน ช่วงนี้เป็นช่วงต่อระหว่างฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13-20 องศาเซลเซียส อากาศร้อนในช่วงกลางวัน และค่อนข้างเย็นในเวลากลางคืน ควรจะเตรียมเสื้อแจคเก็ตมาด้วย อาหารในโอ๊คแลนด์มีหลากหลายประเภท ทั้งไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อิตาเลียน เม๊กซิกัน อาหารจานด่วน ราคาอาหารกลางวัน ในศูนย์อาหาร ราคาอยู่ระหว่าง 8-10 เหรียญ อาหารจานด่วน เช่น แฮมเบอร์เกอร์ 5-8 เหรียญ ราคาน้ำอัดลมและน้ำเปล่าขวดละ1.5-2 เหรียญ ขนมคบเคี้ยวราค 1.5-3 เหรียญ

 

ศุลกากรของนิวซีแลนด์ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของสำภาระที่คนต่างชาตินำเข้ามาโดยเฉพาะอาหาร ที่ไม่อนุญาตให้นำอาหารและผลไม้สดเข้า ส่วนบะหมี่สำเร็จรูปหรืออาหารแห้งกระป๋องสามารถนำเข้าได้แต่ต้องสำแดงDeclare ที่ด่านศุลกากรโอ๊คแลนด์

ร้านค้าส่วนใหญ่จะเปิดเวลา 8.00 น.และปิดเวลา 17.00 น. วันศุกร์-เสาร์ ปิดเวลา 21.00 น. ราคาเครื่องใช้ประเภทของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ราคาใกล้เคียงกับเมืองไทย แต่มียี่ห้อให้เลือกน้อยกว่า

ควรจะเตรียมยาประจำตัว เช่น ยาแก้ไข้ ยาแก้หวัด อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีโรคประจำตัว

ค่ารถโดยสาร เริ่มต้นที่ 1.9 เหรียญ สำหรับระยะทาง1 stage ซึ่งบ้านพัก Homestay ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ 2 หรือ 3 stage ตั๋วรถโดยสารแบบ 1เดือน ราคา 140 เหรียญ ใช้เดินทางไปไหนก็ได้ในพื้นที่ 3 stage ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งตัวเมืองโอ๊คแลนด์โดยไม่จำกัดเที่ยว